Kalkografia w plenerze

29 czerwca 2014 roku duzi i mali amatorzy kalkografii mieli okazję ciąć papier i prasować kalkę podczas Dnia Rękodzieła na "Ziemi Chełmońskiego" w Sielskiej Osadzie „Firleje”. Warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Dla większości uczestników był to pierwszy kontakt z tą techniką.

Serdecznie dziękuję organizatorom i koordynatorom wydarzenia - LGD „Ziemia Chełmońskiego”, a w szczególności: Jolancie i Witoldowi Czuskanow oraz Wioletcie Micewicz a także Monice Mazurek za zdjęcia i pomoc w prasowaniu kalki.

chełmoński na zajęciach plastyki Józef Chełmoński polski malarz Józef Chełmoński czynny w Monachium, Paryżu i Warszawie Stopnie nauczycielskie plastyka edukacja pozaszkolna koalkografia dzień rękodzieła na ziemi chełmońskiego